Kategórie
Nezaradené

Služby


Služba:  SERVIS POČÍTAČOV Cena, objednávka:
Servisná úroveň 1
 • Diagnostika a odstránenie poruchy PC (nejde zapnúť, je pomalý …)
 • Základné nastavenie počítača (profil, IP adresa, internet, tlačiareň …)
 • Základná údržba počítača (odstránenie, vyčistenie temp súborov …)

30,- EUR  


Servisná úroveň 2
 • Diagnostika a odstránenie poruchy PC (nejde zapnúť, je pomalý …)
 • Základné nastavenie počítača (profil, IP adresa, internet, tlačiareň …)
 • Základná údržba počítača (odstránenie, vyčistenie temp súborov …)
 • Prenos dát, zálohovanie dát z PC na PC, Inštalácia softwaru

40,- EUR button_m


Servisná úroveň 3
 • Diagnostika a odstránenie poruchy PC (nejde zapnúť, je pomalý …)
 • Základné nastavenie počítača (profil, IP adresa, internet, tlačiareň …)
 • Základná údržba počítača ( odstránenie, vyčistenie temp súborov …)
 • Prenos dát, zálohovanie dát z PC na PC, Inštalácia softwaru + kompletná profilaktika počítača (vyčistenie od prachu, premazanie ventilátorov …)

47,- EUR button_m


Služba:  INŠTALÁCIE A KONFIGUÁRCIE Cena, objednávka:
Servisná úroveň 1 Spustenie a nastavenie nového počítača/ notebooku, zapojenie všetkých káblov, pripojenie do internetu, nastavenie počítača podľa vašich potrieb, základné vysvetlenie prevádzky.

22,- EURbutton_m 


Servisná úroveň 2 Základná inštalácia vami zakúpeného operačného systému, inštalácia servispackov, bezpečnostných záplat, ovládačov.

30,- EUR button_m


Servisná úroveň 3 Základná inštalácia, reinštalácia vami zakúpeného operačného systému, inštalácia servispackov, bezpečnostných záplat, ovládačov, znovunainštalovanie a nastavenie vašich aplikácií, obnova dát zo záloh.

poznámka: do 3 hod., za každú ďalšiu načatú hodinu 10,- EUR

60,- EUR
 
button_m


Servisná úroveň 4 Pripojenie externého zariadenia k počítaču (tlačiareň, scanner, MP3, kameru …).

20,- EUR button_m


Servisná úroveň 5 Inštalácia vami zakúpeného softwaru do počítača.

poznámka: do 1 hod., za každú ďalšiu načatú hodinu 10,- EUR

22,- EUR button_m


Služba:  ZÁLOHA A OBNOVENIE DÁT Cena, objednávka:
Záloha dát Návrh spôsobu zálohovania, záloha dokumentov, dát, mailov … . Nastavenie automatických záloh.

30,- EURbutton_m


Obnova dát Obnovenie zmazaných dokumentov, fotografii, aplikačných dát.

40,- EUR button_m


Služba:  ODVÍRENIE POČÍTAČA Cena, objednávka:
Odvírenie PC Nájdenie a odstránenie pc vírusu, softwaru, spywaru. Nainštalovanie bezpečnostných záplat. Inštalácia free alebo vami zakúpeného antivirového softwaru.

45,- EURbutton_m


Služba:  OPTIMALIZÁCIA POČÍTAČA Cena, objednávka:
Optimalizácia PC Zistenie nízkeho výkonu počítača, odstránenie nepotrebných programov, vyčistenie priestoru na HDD, nainštalovanie servicepackov, návrh na upgrade počitača.

30,- EURbutton_m


Služba:  ŠKOLENIA Cena, objednávka:
Školenie Vysvetlenie používania počítača, práca so súbormi (dokumenty, hudba, videa, fotografie). Základné zaškolenie prace v OS Windows. Možnosť dohodnúť školenie na konkrétny aplikačný software (Word, Exel …).

poznámka: do 1,5 hod., za každú ďalšiu načatú hodinu 10,- EUR

25,- EURbutton_m


Služba:  INTERNET A SIETE Cena, objednávka:
Internet Nastavenie pripojenia na internet, inštalácia potrebného modemu – routera, nastavenie emailu, nastavenie internetového prehliadača.

30,- EURbutton_m


Domáca sieť Pripojenie dvoch počítačov do siete, nastavenie zdielania tlačiarne, minimálne jedného adresára, zaškolenie používania súborov, tlačiarni v sieti.

45,- EUR button_m


Bezdrôtová domácnosť Pripojenie dvoch počítačov, notebookov do domácej – firemnej siete, nastavenie zdielania tlačiarne, minimálne jedného adresára. Nastavenie zabezpečenia bezdrôtovej siete.

45,- EUR button_m


Služba:  PROFILAKTIKA Cena, objednávka:
Profilaktika PC Vyčistenie počítača od prachu, premazanie ventilátorov popr. ich výmena za nové, vyčistenie klávesnice od nečistôt a·prachu, prekontrolovanie funkčnosti.

15,- EURbutton_m


Služba:  SERVEROVÉ RIEŠENIA Cena, objednávka:
Servre Návrh a realizácia serverov, inštalácie serverových operačných systémov (na báze Windows), inštalácia aplikačného softwaru, SQL server, konfigurácia užívateľov, zdielania, vzdialená práca užívatela …

Cena: individuálne dohodou – podľa rozsahu prác

dohodoubutton_m


Služba:  OSTATNÉ SLUŽBY Cena, objednávka:
pracovný čas 7:00 – 17:00 Práca servisného technika.

24,- EURbutton_m


mimo pracovný čas Práca servisného technika.

40,- EUR button_m


 

 

prepravné V PD 4,- EUR, mimo PD 0,33 EUR/km

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.