Kategórie
Nezaradené

Služby1

servis počítačov
inštalácie a konfigurácie
záloha a obnovenie dát
odvírenie počítača
optimalizácia počítača
školenia
internet a siete
profilaktika
serverové riešenia
outsourcing IT
ostatné služby

 

SERVIS POČÍTAČOV

Servis úroveň 1

Diagnostika a odstránenie poruchy PC (nejde zapnúť, je pomalý …)
Základné nastavenie počítača (profil, IP adresa, internet, tlačiareň …)
Základná údržba počítača (odstránenie, vyčistenie temp súborov …)
Cena: 30,- EUR OBJEDNAŤ

Servis úroveň 2

Diagnostika a odstránenie poruchy PC (nejde zapnúť, je pomalý …)
Základné nastavenie počítača (profil, IP adresa, internet, tlačiareň …)
Základná údržba počítača (odstránenie, vyčistenie temp súborov …)
Prenos dát, zálohovanie dát z PC na PC, Inštalácia softwaru
Cena: 40,- EUR

Servis úroveň 3

Diagnostika a odstránenie poruchy PC (nejde zapnúť, je pomalý …)
Základné nastavenie počítača (profil, IP adresa, internet, tlačiareň …)
Základná údržba počítača ( odstránenie, vyčistenie temp súborov …)
Prenos dát, zálohovanie dát z PC na PC, Inštalácia softwaru
+ kompletná profilaktika počítača (vyčistenie od prachu, premazanie ventilátorov …)
Cena: 47,- EUR

Top

 

INŠTALÁCIE A KONFIGUÁRCIE

Servis úroveň 1

Spustenie a nastavenie nového počítača/ notebooku, zapojenie všetkých káblov, pripojenie do internetu, nastavenie počítača podľa vašich potrieb, základné vysvetlenie prevádzky.
Cena: 22,- EUR

Servis úroveň 2

Základná inštalácia vami zakúpeného operačného systému, inštalácia servispackov, bezpečnostných záplat, ovládačov.
Cena: 30,- EUR

Servis úroveň 3

Základná inštalácia, reinštalácia vami zakúpeného operačného systému, inštalácia servispackov, bezpečnostných záplat, ovládačov, znovunainštalovanie a nastavenie vašich aplikácií, obnova dát zo záloh.
Cena: 60,- EUR (do 3 hod., za každú ďalšiu načatú hodinu 10,- EUR)

Servis úroveň 4

Pripojenie externého zariadenia k počítaču (tlačiareň, scanner, MP3, kameru …).
Cena: 20,- EUR

Servis úroveň 5

Inštalácia vami zakúpeného softwaru do počítača.
Cena: 22,- EUR (do 1 hod., za každú ďalšiu načatú hodinu 10,- EUR)

Top

 

ZÁLOHA A OBNOVENIE DÁT

Záloha dát

Návrh spôsobu zálohovania, záloha dokumentov, dát, mailov … . Nastavenie automatických záloh.
Cena: 30,- EUR

Obnova dát

Obnovenie zmazaných dokumentov, fotografii, aplikačných dát.
Cena: 40,- EUR

Top

 

ODVÍRENIE POČÍTAČA

Odvírenie PC

Nájdenie a odstránenie pc vírusu, softwaru, spywaru. Nainštalovanie bezpečnostných záplat. Inštalácia free alebo vami zakúpeného antivirového softwaru.
Cena: 45,- EUR

Top

 

OPTIMALIZÁCIA POČÍTAČA

Optimalizácia PC

Zistenie nízkeho výkonu počítača, odstránenie nepotrebných programov, vyčistenie priestoru na HDD, nainštalovanie servicepackov, návrh na upgrade počitača.
Cena: 30,- EUR

Top

 

ŠKOLENIA

Školenie

Vysvetlenie používania počítača, práca so súbormi (dokumenty, hudba, videa, fotografie). Základné zaškolenie prace v OS Windows. Možnosť dohodnúť školenie na konkrétny aplikačný software (Word, Exel …).

Cena: 25,- EUR (do 1,5 hod.,· za každú ďalšiu načatú hodinu 10,- EUR)

Top

 

INTERNET A SIETE

Internet

Nastavenie pripojenia na internet, inštalácia potrebného modemu – routera, nastavenie emailu, nastavenie internetového prehliadača.
Cena: 30,- EUR

Domáca sieť

Pripojenie dvoch počítačov do siete, nastavenie zdielania tlačiarne, minimálne jedného adresára, zaškolenie používania súborov, tlačiarni v sieti.
Cena: 45,- EUR

Bezdrôtová domácnosť

Pripojenie dvoch počítačov, notebookov do domácej – firemnej siete, nastavenie zdielania tlačiarne, minimálne jedného adresára. Nastavenie zabezpečenia bezdrôtovej siete.
Cena: 45,- EUR

Top

 

PROFILAKTIKA

Profilaktika PC

Vyčistenie počítača od prachu, premazanie ventilátorov popr. ich výmena za nové, vyčistenie klávesnice od nečistôt a·prachu, prekontrolovanie funkčnosti.
Cena: 15,- EUR

Top

 

SERVEROVÉ RIEŠENIA

Návrh a realizácia serverov, inštalácie serverových operačných systémov (na báze Windows), inštalácia aplikačného softwaru, SQL server, konfigurácia užívateľov, zdielania, vzdialená práca užívatela …
Cena: individuálne dohodou – podľa rozsahu prác

Top

 

OSTATNÉ SLUŽBY

Práca servisného technika (pracovný čas 7:00 – 17:00)
Cena: 24,- EUR

Práca servisného technika (mimo pracovný čas)
Cena: 40,- EUR

prepravné V PD 4,- EUR, mimo PD 0,33 EUR/km

 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Top