Kategórie
Nezaradené

Kontakty

 

eRPe servis, s.r.o.

Ing.Rastislav Petráš
mobil: +421 917 207680
e-mail: petras@erpe.sk

Peter Solárik
mobil: +421 917 207670
e-mail: solarik@erpe.sk

Silvia Soláriková
mobil: +421 915 782253
e-mail: ucto@erpe.sk

Vladimíra Beňadiková
mobil: +421 907 599772
e-mail: ucto@erpe.sk

 

Sídlo:
SNP 1153/9
972 01 Bojnice
Slovenská republika

Kancelária:
Nábrežná 4
971 04 Prievidza
budova VUP, 4.poschodie (č.d.402)

IČO: 45852723
DIČ: 2023117019
IČ DPH: SK2023117019

Zápis v OR OS Trenčín, oddiel SRO
vložka číslo: 23559/B

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4012049360/7500

e-mail: servis@erpe.sk