Kategórie
Nezaradené

Post 6 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Kategórie
Nezaradené

Post 5 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Kategórie
Nezaradené

Post 4 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Kategórie
Nezaradené

Post 3 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Kategórie
Nezaradené

Post 2 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Kategórie
Nezaradené

Post 1 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Kategórie
Nezaradené

Download

Kategórie
Nezaradené

Objednávkový formulár

Objednávka služby

{smartformer: 4}

Kategórie
Nezaradené

Vedenie účtovníctva

Externé vedenie účtovníctva má pre podnikateľské subjekty mnoho výhod. Môžete sa plne venovať svojmu podnikaniu a vedenie účtovníctva ponecháte na odborníkov.

Pri spolupáci s nami ušetríte množstvo nákladov:
– kancelária, vybavenie
– účtovník + jeho mzda
– vzdelanie, školenia zamestnanca
– počítač, účtovný software, aktualizácie…
– spotrebný kancelársky materiál

 

Ponúkame Vám komplexné účtovné služby

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO


MZDY A PERSONALISTIKA


ROČNÉ ZÚČTOVANIA

Kategórie
Nezaradené

Outsourcing

Prečo ?

Najčastejšou  odpoveďou  na  túto  otázku je,  že  by  sa  mal  každý  zamerať  na  hlavný predmet podnikania a vedľajšiu činnosť ponechať odborníkom. Vložením vedľajších činností do rúk poskytovateľa outsourcingu dochádza k zaisteniu trvalého rozvoja a zamerania spoločnosti na hlavný cieľ. Základným faktorom prečo by sa   mal  klient  rozhodnúť  pre  outsourcing   je  skutočnosť, že  klient  má k  dispozícii  profesionálny  servis s kvalitami, ktoré by z vlastných zdrojov získal s neporovnateľne vyššími finančnými nakladmi.

Rozsah činností :

– údržba a servis hardwaru

– údržba softwaru

– údržba a servis tlačiarní

– údržba a servis počítačovej siete

– záloha dát

– konzultačné a poradenské služby

– profilaktika počítačov a tlačiarní

– Hotline

Výhody IT outsourcingu :

1. Z hľadiska financií znamená outsourcing IT prínos vďaka zníženiu nákladov na manažment,· koordináciu· a odstránenie skrytých nákladov, znižovanie celkových výdajov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb.
2. Poskytovateľ outsourcingu sa u zákazníkov stretáva s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete.
3. Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti).
4. Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby.
5. Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na nové požiadavky svojich zákazníkov na základe skúseností a know-how. Zákazník
nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko
poskytuje it outsourcing i ďalším zákazníkom, má obvykle
väčšiu základňu zdrojov a môže lepšie preklenúť a riešiť
krízové situácie.
6. Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími
technológiami.

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím kontaktuje nás.
Osobne Vás navštívime a pripravíme ponuku služieb
ušitú priamo na mieru a podľa Vašich požiadaviek.