Kategórie
Nezaradené

eRPe servis, s.r.o.

 

Nemusíte nikde chodiť, my prídeme k Vám.


Kategórie
Nezaradené

Outsourcing1

Prečo ?

Najčastejšou  odpoveďou  na  túto  otázku je,  že  by  sa  mal  každý  zamerať  na  hlavný predmet podnikania a vedľajšiu činnosť ponechať odborníkom. Vložením vedľajších činností do rúk poskytovateľa outsourcingu dochádza k zaisteniu trvalého rozvoja a zamerania spoločnosti na hlavný cieľ. Základným faktorom prečo by sa   mal  klient  rozhodnúť  pre  outsourcing   je  skutočnosť, že  klient  má k  dispozícii  profesionálny  servis s kvalitami, ktoré by z vlastných zdrojov získal s neporovnateľne vyššími finančnými nakladmi.

Rozsah činností :

– údržba a servis hardwaru

– údržba softwaru

– údržba a servis tlačiarní

– údržba a servis počítačovej siete

– záloha dát

– konzultačné a poradenské služby

– profilaktika počítačov a tlačiarní

– priamy predaj VT a spotrebného materiálu

– Hotline

Výhody IT outsourcingu :

1. Z hľadiska financií znamená outsourcing IT prínos vďaka zníženiu nákladov na manažment,· koordináciu· a odstránenie skrytých nákladov, znižovanie celkových výdajov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb.
2. Poskytovateľ outsourcingu sa u zákazníkov stretáva s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete.
3. Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti).
4. Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby.
5. Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na nové požiadavky svojich zákazníkov na základe skúseností a know-how. Zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko poskytuje it outsourcing i ďalším zákazníkom, má obvykle väčšiu základňu zdrojov a môže lepšie preklenúť a riešiť krízové situácie.
6. Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím kontaktuje nás. Osobne Vás navštívime a pripravíme ponuku služieb ušitú priamo na mieru a podľa Vašich požiadaviek.

Kategórie
Nezaradené

eShop

 

Pripravujeme pre Vás…

Kategórie
Nezaradené

Kontakty

 

eRPe servis, s.r.o.

Ing.Rastislav Petráš
mobil: +421 917 207680
e-mail: petras@erpe.sk

Peter Solárik
mobil: +421 917 207670
e-mail: solarik@erpe.sk

Silvia Soláriková
mobil: +421 915 782253
e-mail: ucto@erpe.sk

Vladimíra Beňadiková
mobil: +421 907 599772
e-mail: ucto@erpe.sk

 

Sídlo:
SNP 1153/9
972 01 Bojnice
Slovenská republika

Kancelária:
Nábrežná 4
971 04 Prievidza
budova VUP, 4.poschodie (č.d.402)

IČO: 45852723
DIČ: 2023117019
IČ DPH: SK2023117019

Zápis v OR OS Trenčín, oddiel SRO
vložka číslo: 23559/B

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4012049360/7500

e-mail: servis@erpe.sk

Kategórie
Nezaradené

O nás

Na trhu sa profilujeme ako poskytovateľ komplexných outsourcingových služieb pre malé a stredné spoločnosti. Taktiež poskytujeme služby v oblasti predaja a servisu výpočtovej techniky aj pre koncových zákazníkov. Našou stratégiou sú kvalitné riešenia a služby, ktoré vám prinesú zvýšenie vašej konkurenčnej schopnosti efektívnym využitím informačných technológií.

Skúsení špecialisti vám poskytnú podporu zabezpečením progresívnych produktov a služieb šitých na mieru. Vysoká úroveň znalostí informačných systémov nám umožňuje ponúknuť vám optimálnu hardvérovú a softvérovú platformu, navrhnúť a zrealizovať komplexnú IT infraštruktúru vrátane aspektov bezpečnosti a spoľahlivosti.

Našim cieľom je poskytovať vám také riešenia a služby, ktoré plne uspokoja vaše požiadavky.